Endoskopické

Jícnová pHmetrie/impedance:

(provádí se na našem pracovišti)

Umožňuje stanovení patologického refluxu (vracení žaludečního obsahu do jícnu) tam kde selhává obvyklá diagnostika (gastroskopií nebo RTG). Indikuje se především u podezření na vysoký extra-esofageální reflux (laryngopharyngeal reflux) způsobující průnik kyselého/zásaditého refluxátu ze žaludku nad horní jícnový svěrač a na sliznice dýchacích cest. Postižena bývá sliznice hrtanu a průdušnice.

Klinicky se poškození sliznice hrtanu a průdušnice příliš kyselým či zásaditým pH projevuje množstvím nepříjemných příznaků v oblasti  krku a plic. Je to nadměrné zahlenění krku, nemožnost odkašlání hlenu, nucení k  pokašlávání, kašel, který může mít charakter astma bronchiale, chrapot, chronické či intermitentní poruchy hlasu, pocit tlaku v krku či "knedlíku v krku",  někdy i porucha polykání. Předpokládá se, že se chybné pH na sliznici dýchacích cest spolupodílí i na dalších  onemocněních ušních, nosních a krčních: záněty dutin, záněty středouší, zvýšení frekvence zánětů horních cest dýchacích.

 • Příprava je velmi jednoduchá – před vyšetřením je třeba 12hodin nejíst, nepít a nekouřit.
 • Vyšetřovací poloha je vsedě.
 • Vyšetřovaní sonda se zavádí nosem (tenká hadička o průměru 2mm) do dutiny ústní. V tu chvíli budete vyzván, abyste polkl/a, sonda volně sklouzne až do žaludku. Zavedení sondy trvá necelou minutu. Sonda je napojena na měřič - velikosti krabičky 10x10cm, kterou umístíme na vašem šatstvu. Na měřiči budete krátkým stiskem zaznamenávat během 24hodin, zda pijete, jíte nebo uléháte. Po 24 hodinách se sonda odstraní- vytažení trvá několik vteřin.  Po dobu 24hodinového měření můžete vykonávat všechny obvyklé činnosti.
 • Zavedení sondy není bolestivé, nevyžaduje anestesii. Pro některé pacienty může být nepříjemný pocit mírného tlaku v oblasti horního jícnového svěrače - tedy v dolní partii krku.
 • Někdy se může stát, že při zavádění sondy je vyvolán pocit na zvracení.
 • Antiagregační a antikoagulační léky se nemusí vysazovat.
   

Pacient podepisuje informovaný souhlas.
 

 • Gastroskopie

  (provádíme na našem pracovišti)

  Gastroskopie je vyšetření horní části trávicího traktu – jícnu, žaludku a dvanáctníku – ohebným (flexibilním) endoskopem s kamerovým systémem.

  Přístroj umožňuje také odběr vzorku ze sliznice (biopsie), drobné chirurgické, terapeutické zákroky (snesení většího tkáňového vzorku - polypektomie), zástavu krvácení.

 • Koloskopie

  (provádíme na našem pracovišti)

  Koloskopie je vyšetření dolní části trávicího traktu – konečníku, tlustého střeva a koncovou část tenkého střeva (15-20cm) ústící do tlustého střeva – ohebným (flexibilním) endoskopem s kamerovým systémem.
  Přístroj umožňuje také odběr vzorku ze sliznice, drobné chirurgické, terapeutické zákroky (snesení většího tkáňového vzorku – především polypektomie), zástavu krvácení.

 • ERCP

  (provádíme za hospitalizace v nemocnici)

  ERCP je vyšetření horní části trávicího traktu – žlučových cest a vývodu slinivky břišní včetně jejich vyústění do dvanáctníku – ohebným (flexibilním) endoskopem s kamerovým systémem. Přístroj umožňuje vstřiknutí kontrastní látky do žlučových cest a slinivkového vývodu s pořízením rentgenové obrazové dokumentace. Vyšetření vyžaduje nemocniční zázemí a proto ho v indikovaných případech provádíme v nemocnici za krátké hospitalizace. Provádí se nalačno, v analgosedaci pod RTG kontrolou. Prostá ERCP netrvá průměrně déle než 20 minut. Vyšetřovací polohy jsou vleže na levém boku a břiše. Při vyšetření platí omezení jako při vystavení rentgenovým paprskům (např.v těhotenství).

 • EUS

  (provádí se za hospitalizace v nemocnici)

  Endoskopická sonografie se nazývá zkráceně jako endosono (EUS). V interní medicíně má velký význam v gastroenterologii. Je spojením metody ultrazvuku a endoskopických metod vyšetření trávícího traktu kdy ultrazvukovou sondu nepřikládáme k tělu, ale zasouváme do různé hloubky dutých orgánů, čímž získáváme ultrazvukový obraz zevnitř těla. Ten je obvykle přesnější než při klasickém přiložení sondy k tělu, protože ultrazvukovému signálu necloní různé „překážející“ anatomické struktury (podkožní tuk, svaly, kosti, apod.). Vlastním nosičem sondy je hadicový přístroj, který jinak odpovídá přístroji používanému při klasické gastroskopii nebo kolonoskopii. Příprava je shodná jako před gastroskopií, resp. koloskopií. Výkon se provádí v analgosedaci.